Námsmöppur

Í stefnumiðum Menntasviðs Reykjavíkur er lögð mikil áhersla á þróun einstaklingsmiðaðs náms og aukna samvinnu nemenda.

Laugalækjarskóli vill vinna í þeim anda. Svonefndar námsmöppur (portfolios) voru innleiddar í Laugalækjarskóla fyrir nokkrum árum og er einn megintilgangur þeirra að setja nemandann í brennidepil og auka sjálfsþekkingu hans sem námsmanns. Auk þess eru þær spennandi námsleið á margan annan hátt. Námsmöppur skiptast í þrjá megin þætti:

  • Leiðarbók. Leiðarbækur eru kjarni námsmöppukerfisins. Nemandinn á eina leiðarbók í hverju fagi og er notkun þeirra fjölbreytt. Hún getur t.d. verið vettvangur til skráningar á sameiginlegum og einstaklingsbundnum markmiðum og sem síðan eru metin reglulega; hún getur verið vettvangur nemandans til að ígrunda framvindu námsins og eigið framlag og einnig staður fyrir glósur, reglur og ýmis skilaboð. Hún er stundum notuð í hverri kennslustund, stundum sjaldnar. Góður kafli í leiðarbók endurspeglar nálgun, framvindu og mat á hverju viðfangsefni hjá viðkomandi nemanda.
  • Safnmappa. Nemandinn heldur eina safnmöppu á hverjum vetri sem hann geymir í heimastofu eða skápnum sínum. Þangað safnar hann öllum verkefnum og flokkar þau eftir fögum.
  • Sýnismappa. Í lok hverrar annar velur nemandinn sín bestu verkefni í hverju fagi setur í svonefnda sýnismöppu. Í foreldraviðtölum sýnir nemandinn foreldrum sínum möppuna og er hún einn umræðugrundvöllur viðtalsins. Á fjögurra ára skólagöngu sinni í Laugalækjarskóla velja nemendur tólf sinnum verkefni í sýnismöppuna sína, sem þannig ber vitni um þeirra bestu verk en einnig um framfarir þeirra í námi á meðan dvöl þeirra stendur. Afurðin verður glæsilegur vitnisburður sem nemendur geta vonandi nýtt sér í framtíðinni.  

Ef vel tekst til getur notkun námsmappa gert hvern nemanda ábyrgari fyrir sinni vinnu og gefið honum góða yfirsýn yfir eigið nám. Þær geta þannig aukið vitund hans um eigin stöðu og vinnulag, fyllt hann metnaði, kennt honum að meta eigin verk að verðleikum og vera stoltur yfir því sem vel er gert.

 
 

Prenta | Netfang