Skip to content

Bólusetning við COVID-19 fyrir nemendur í 7.-10. bekk/ Vaccination for COVID-19 for students in grades 7–10./ Szczepienie przeciw COVID-19 dla uczniów klas 7–10.

English and Polish below

Dagana 13. – 14. september verður boðið upp á seinni bólusetningu gegn COVID-19 fyrir börn á aldrinum 12-15 ára.
Forráðamaður sem óskar eftir bólusetningu fyrir barn sitt þarf að fylgja barni í bólusetninguna eða
senda staðgengil 18 ára eða eldri með umboð. Börnum í 7. bekk sem verða 12 ára eftir 1. september
býðst bólusetning síðar í haust.

Á höfuðborgarsvæðinu verður bólusett í Laugardalshöll og forráðamenn beðnir að koma með börn
sín samkvæmt eftirfarandi skipulagi:

 

English:

This September, COVID-19 vaccination will be offered to children aged 12 to 15 years. A guardian who
requests vaccination for their child must accompany the child to the vaccination or send a substitute
aged 18 or older with a letter of proxy. Children in 7th grade who turn 12 years old after 1 September
will be offered vaccination later this autumn.
In the capital area, people will be vaccinated in Laugardalshöll and guardians will be asked to bring
their children according to the following schedule:

 

Polskie:

W wrzesień  przed dziećmi w wieku od 12 do 15 lat otwiera się możliwość przyjęcia szczepionki
przeciw COVID-19. Opiekun proszący o podanie swojemu dziecku szczepionki musi mu towarzyszyć
podczas szczepienia lub wyznaczyć inną, zastępującą go osobę w wieku co najmniej 18 lat, która
powinna okazać upoważnienie. Dzieci z klasy 7., które skończą 12 lat po 1 września, będą mogły
przyjąć szczepionkę tej jesieni w późniejszym terminie.
W regionie stolecznym szczepienia odbywaja sie w Laugardalshöll, opiekunowie zostana poproszeni o
przywiezienie swoich dzieci zgodnie z nastepujacym rozkladem: