Skólanámskrá - efnisyfirlit

Hér að neðan eru drög að nýrri skólanámskrá Laugalækjarskóla. Hún er í vinnslu og er unnin í takt við gildandi lög um grunnskóla, nýja Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013, Stefnu og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og fleiri stefnumótandi skjöl. 

********************************************************************************************

Almenn stefna skólans og hlutverk

Hagnýt atriði um skólann

Grunnþættir menntunar

Læsi

Sköpun

Sjálfbærni

Heilbrigði og velferð

Lýðræði og mannréttindi

Jafnrétti

Lykilhæfni

Stefna og áætlun um mannréttindi og mannvirðingu

Skóli margbreytileikans - skóli án aðgreiningar (sérkennslustefna)

Samvinna heimilis og skóla

Stefna

Samvinnuverkefni

Foreldrafélag

Skólaráð

Foreldraviðtöl

Upplýsingagjöf

Félagsstarf

Nám og kennsla

Námsmöppur

Þverfagleg verkefni

Samvinna nemenda

Kennsluhættir

Námsmat

Fjölbreytni

Hæfniviðmið um árangur í AG og tenging við fög

Matskvarðar og beiting þeirra í skólanum

Reglur um próftöku og sjúkrapróf

Reglur um verkefnaskil

Vitnisburðir og birting einkunna

Þrjár annir

Upplýsingar um námsmat í mentor.is

Námsgreinar

Íslenska

Textílmennt

Myndmennt

Erlend tungumál

Stæðrfræði

 

Prenta | Netfang