Vinnueinkunn

Skólaárið 2017 - 2018 fá nemendur gefna sérstaka vinnueinkunn í hverju fagi 6 sinnum yfir skólaárið. Í vinnueinkunn er leitast við að meta þætti sem ekki heyra undir hæfniviðmið í viðkomandi námsgrein heldur endurspegla ástundun og vinnuframlag nemandans á hverju tímabili. Vinnueinkunnin er birt inni á Mentor.is en hefur ekki bein áhrif á aðrar einkunnir og birtist ekki á vitnisburði nemenda. Með því að gefa vinnueinkunn nokkuð oft skapast tækifæri fyrir nemandann til að bæta sig, ásamt því að foreldrar fá skýrari upplýsingar um gang mála. 

Vinnueinkunn er gefin á matskvarða aðalnámskrár grunnskóla (A-D) með eftirfarandi viðmiðum:

 A  Nemandi kemur sér sjálfur að verki við upphaf kennslustundar, vinnur mjög vel og hefur jákvæð áhrif á vinnuandann í bekknum. Nemandi lýkur þeirri vinnu sem óskað er, heima og í skólanum, heldur alltaf áætlun og vinnur sér jafnvel í haginn. 
  B+  
 B Nemandi kemur sér sjálfur að verki við upphaf kennslustundar og vinnur vel. Nemandi lýkur þeirri vinnu sem óskað er, heima og í skólanum, og heldur áætlun í sjálfstæðri vinnu.
  C+  
 C Nemandi vinnur stundum vel en kemur sér ekki alltaf sjálfur að verki og mætti hafa betri áhrif á vinnuanda í bekk. Hann lýkur ekki alltaf þeirri vinnu sem óskað er og nær ekki alveg að halda áætlun í sjálfstæðri vinnu.
 D Nemanda skortir frumkvæði í námi og vinnuframlagi er mjög ábótavant, bæði í skólanum og heima.

Kennurum í einstökum námsgreinum er heimilt að útfæra þennan kvarða eftir aðstæðum og viðfangsefnum. 

Áformað er að gefa vinnueinkunn á eftirfarandi tímum:

  • 20. - 25. september, í aðdraganda foreldraviðtala 27. september.  
  • 6. - 10. nóvember, í aðdraganda foreldraviðtala 21. nóvember.  
  • 11. - 15. desember.
  • 5. - 9. febrúar, í aðdraganda foreldraviðtala í 21. febrúar. 
  • 19. - 23. mars.  
  • 7. - 11. maí.  

Þar sem þessi úrfærsla vinnueinkunnar er nýjung má gera ráð fyrir að hugmyndin þróist yfir skólaárið og t.d. matsrammi og tímasetningar taki einhverjum breytingum. 

Prenta | Netfang