Skólareglur

Hér að neðan eru skólareglur fyrir Laugalækjarskóla og viðurlög við þeim. ÞÞar er gengið út frá beitingu vægustu viðurlaga í fyrstu atrennu, en skólinn áskilur sér rétt til að beita þyngri viðurlögum strax ef aðstæður krefjast. 

Reglurnar eru skrifaðar á grunni grunnskólalaga frá 2008 og reglugerða sem fylgdu í kjölfarið. 

 

Leiðarljós

Samskipti í skólanum skulu almennt byggjast á virðingu, jafnrétti  og tillitsemi. 
Nemendur taki tillit til séreinkenna og sérþarfa hvers annars og stuðli að jafnrétti meðal nemenda.

 

 

1.  Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og virðingu fyrir námi annarra.

Nám er vinna.

 1. Nemendur mæta reiðubúnir í kennslustund - hafa lokið heimanámi,  hafa meðferðis ritföng og viðeigandi námsgögn.
 2. Nemendur sinna námi sínu af kostgæfni og nýta kennslustundir til gagns.
 3. Nemendur temja sér stundvísi.  Skólasóknareinkunn birtist í Mentor og eru nemendur og foreldrar hvattir til að skoða hana reglulega.
 4. Nemendur virða vinnufrið annarra nemenda og kennara í kennslustofum.

Regla 1 með viðurlögum

 

2. Nemendur ganga vel um skólann og eigur hans.
 1. Nemendur gæta þess að það ríki vinnufriður á sameiginlegum vinnusvæðum.
 2. Nemendur bíða í röð þangað til kemur að þeim þar sem það á við.
 3. Í kennslustofum og öðru rými ganga nemendur frá eftir sig og skilja við á snyrtilegan hátt.
 4. Nemendur raða skóm í skóhillur og hengja yfirhafnir á snaga við sína umsjónastofu.

Regla 2 með viðurlögum

 

3. Nemendur geyma farsíma og önnur tæki hljóðlaus í skólatösku.
 1. Notkun farsíma, vasahljómflutningstækja og tölvuleikja er ekki leyfð í kennslustofum nema um annað sé samið.
 2. Undir þetta fellur netnotkun sem gagnast ekki til vinnu.
 3. Myndataka og hljóðritun er óheimil í skólanum án leyfis.
 4. Myndir eða myndskeið sem tekin eru af starfsmönnum eða nemendum skólans er óheimilt að birta á netinu eða dreifa á annan hátt, án leyfis. 

Regla 3 með viðurlögum

 

4.  Nemendur temja sér hollustu og snyrtimennsku við neyslu matar og drykkjar.
 1. Nemendur neyti matar og drykkjar í matsal.
 2. Neysla gosdrykkja/orkudrykkja og sælgætis er ekki leyfð í húsnæði skólans á skólatíma.
 3. Notkun tóbaks, áfengis og fíkniefna er ekki leyfð, hvar sem nemendur eru á vegum skólans.

Regla 4 með viðurlögum

 

 

 


 

Prenta | Netfang