Skip to content

Stefna Laugalækjarskóla er í mótun í kjölfar útgáfu Menntastefnu Reykjavíkurborgar. Til bráðabirgða setjum við fram neðangreinda yfirlýsingu. 

Laugalækjarskóli vinnur einlæglega að því með öllum sínum nemendum að þeir efli sig..

  • sem sjálfstæðir einstaklingar og virkir þátttakendur í uppbyggjandi samfélagi við aðra nemendur og starfsmenn.
  • sem sjálfstæðir námsmenn sem leita eftir tækifærum til að styrkja sig í námi - hver um sig og í samstarfi við aðra - og ná þeim árangri sem þeir ætla sér.

Laugalækjarskóli er einn af grunnskólum Reykjavíkur. Sem slíkur starfar hann eftir gildandi aðalnámskrá (2011/2013) og nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar. Menntastefnan var samin á árunum 2017 - 2019 og mun stefna Laugalækjarskóla verða endurskoðuð í ljósi nýrrar menntastefnu.

Rauður þráður í stefnu skólans er og verður að efla sjálfsmynd hvers nemanda, bæði í félagslegu og námslegu tilliti. Við lítum á trú nemanda á eigin getu sem grundvöll árangurs í starfi og leik.

Við viljum m.a.

  • efla almennan námsárangur með læsi sem grundvallarþátt.
  • kynnast nemendum og tryggja að sérhver nemandi eigi sér traustan bandamann í hópi starfsfólks.
  • stuðla að því að nemendur upplifi sig sem gerendur í eigin námi, m.a. með markvissri ígrundun um eigið nám.
  • að nemandinn þekki leiðir til vaxtar og þrói með sér kjark til að reyna á sig, taka áhættu, læra af mistökum og vinna sigra.
  • að nemendur þekki eigin réttindi, virði réttindi annarra og skynji mikilvægi þess að taka þátt í að móta gott samfélag,

Til að gera Laugalækjarskóla að samhentu og uppbyggjandi samfélagi munum við leita hinna fjölbreyttustu leiða.

Laugalækjarskóli fylgir uppeldisstefnunni um jákvæðan aga og vinnur í þeim anda. Þá hefur skólinn hlotið útnefningu sem réttindaskóli UNICEF.

Einkunnarorð Laugalækjarskóla eru Virðing, eldmóður og gleði.