Mat á skólastarfinu

Reglulegt mat er sjálfsagður þáttur skólastarfsins í Laugalækjarskóla. Einstakir þættir starfsins eru metnir með ýmsum hætti, bæði af ytri aðilum og af skólanum sjálfum.

Á hverju ári eru helstu matsniðurstöður teknar saman. Á grunni þeirra ákvarða starfsmenn skólans hvaða umbætur er mikilvægast að ráðast í á næsta skólaári - til verður umbótaáætlun. Stefnt er að því að reglulega komi út sjálfsmatsskýrsla skólans, þar sem fram koma helstu niðurstöður og umbótaskref. Vonir standa til að síðla hausts 2011 verði til fyrsta sjálfsmatsskýrsla Laugalækjarskóla.

Hér að neðan getur að líta helstu niðurstöður kannana á undanförnum misserum og neðst má sjá síðustu umbótaáætlanir.  

Til að meta stöðu skólans er einnig gott að horfa á stefnukort skólans og skorkort. 

 

Niðurstöður úr ytra mati - framkvæmt af utanaðkomandi aðilum

Samræmd próf síðustu ára - einkunnir og framfarastuðlar

Niðurstöður úr Skólapúlsinum síðustu vetur

Niðurstöður úr viðhorfakönnun menntasviðs Reykjavíkurborgar meðal foreldra í hverfinu:

Niðurstöður úr viðhorfakönnun Reykjavíkurborgar meðal starfsmanna - vinnustaðagreining

Aðrar ytri kannanir

Niðurstöður úr innra mati - kannanir sem við sjálf gerum

Umbótaáætlanir síðustu vetra

 Sjálfsmatsskýrslur

Prenta | Netfang