Skip to content

Starfsáætlun Laugalækjarskóla skólaárið 2020-2021

Hér í starfsáætlun skólaársins er vísað á allar helstu upplýsingar um starfsemi Laugalækjarskóla skólaárið 2020 – 2021.   Öll helstu atriði góðrar starfsáætlunar er jafnan að finna á vef skólans og lesandanum er því vísað á viðeigandi vefsíður. Starfsáætlunin er þannig ágætis upphafsreitur fyrir þann sem vill fá góða yfirsýn yfir skólastarfið í vetur.

Grunnupplýsingar um skólann
Í valmyndinni Skólinn má finna upplýsingar um opnunartíma og hlutverk skrifstofu, um fjölda nemenda, kennara og starfsmanna, nöfn starfsfólks og netföng þeirra, viðtalstíma, trúnaðarmenn, rýmingaráætlun og fleira. Skóladagarnir
Skóladagurinn byrjar kl. 8:30. Skóladagurinn stendur mislengi, bæði eftir aldri og valgreinum. Nemendur eru gjarnan búnir kl. 14:40 en um kl. 13:20 á föstudögum. Sjá nánar á síðu um stundafjölda og stundaskrá.

Af skóladagatali má lesa upplýsingar um upphaf og endi skólaársins, kennsludaga, samstarfsdaga, leyfi og fleira sem tilheyrir starfsáætlun skólans. Fyrir nemendur eru þetta 170 heilir skóladagar og 9 dagar þar sem dagskrá er skert að einhverju leyti (gulir). Tíundi skerti dagurinn skiptist á 20. október og 19. janúar en þá lýkur kennslu kl. 13 vegna foreldraviðtala.  Leyfi nemenda eru táknuð með dökkbláum lit, nema samstarfsdagar kennara sem eru táknaðir með rauðum lit. Á skóladagatali má einnig finna ýmsa viðburði í félagslífi nemenda (appelsínugulir).

Sérstaklega viljum við árétta eftirfarandi dagsetningar og viðburði, í tímaröð:

 • Skólasetning er mánudaginn 24. ágúst.
 • Námskynningar eru miðvikudaginn 11. september, nánari upplýsingar eru sendar foreldrum í tölvupósti (ath. féll niður v/ Covid).
 • Samræmd könnunarpróf í 7. bekk eru fimmtudaginn 24. september (íslenska) og föstudaginn 25. september (stærðfræði).
 • Þriðjudagurinn 13. október er umsjónardagur/möppudagur. Nemendur mæta í skólann skv. fyrirmælum umsjónarkennara. Dagurinn er „skertur“ dagur, þ.e. stundaskrá er ekki fylgt og viðvera nemenda fer að einhverju leyti eftir verkefnastöðunni hjá hverjum og einum.
 • Fyrstu foreldraviðtöl vetrarins verða þriðjudaginn 20. október frá kl. 13 og miðvikudaginn 21. október. Viðtölin verða með hefðbundnu sniði, nemandi og foreldrar koma saman til umsjónarkennara. (ath. líklegt er að viðtölin verði stafræn haustið 2020).
 • Vetrarleyfi að hausti er fimmtudaginn 22. október, föstudaginn 23. október og mánudaginn 26. október.
 • Þriðjudagurinn 27. október er samstarfsdagur kennara, nemendur eiga leyfi þann dag.
 • Mánudagurinn 23. nóvember er samstarfsdagur kennara. Nemendur eiga frí þann dag.
 • Sérstök jóladagskrá verður allra síðustu dagana fyrir jólaleyfi. 16. og 17. desember verða haldnir jólaleikar skólans, sérstök námsdagskrá þar sem nemendur vinna í hópum þvert á árganga. Jólaböll skólans og félagsmiðstöðvarinnar Laugó verða um kvöldið 17. desember.
 • Þann 20. desember verða hefðbundin stofujól og hátíðarkaffi, eftir það hefst jólaleyfi nemenda. Dagurinn telst skertur dagur.
 • Mánudagurinn 4. janúar er samstarfsdagur kennara. Nemendur eiga frí þann dag. Kennsla hefst aftur þriðjudaginn 5. janúar.
 • Fimmtudagurinn 14. janúar er möppudagur/umsjónardagur. Nemendur mæta í skólann skv. fyrirmælum umsjónarkennara. Dagurinn telst skertur dagur, stundaskrá er ekki fylgt og viðvera nemenda fer að einhverju leyti eftir verkefnastöðunni hjá hverjum og einum.
 • Foreldraviðtöl eru miðvikudaginn 20. janúar. Viðtölin verða með hefðbundnu sniði, nemandi og foreldrar koma saman til umsjónarkennara.
 • Árshátíðir nemenda verða 17. og 18. febrúar. Gera má ráð fyrir einhverju uppbroti í árshátíðarvikunni.
 • Vetrarleyfi nemenda og starfsmanna er mánudaginn 22. febrúar og þriðjudaginn 23. febrúar.
 • Föstudagurinn 5. mars er samstarfsdagur kennara, nemendur eiga frí þann dag.
 • Samræmd könnunarpróf í 9. bekk verða mánudaginn 8. mars (íslenska), þriðjudaginn 9. mars (stærðfræði) og miðvikudaginn 10. mars (enska). Sjá nánar á vef MMS
 • 9. bekkur fer í Ungmenna- og tómstundabúðir UMFÍ að Laugarvatni vikuna xxxxx.
 • Síðasti kennsludagur fyrir páskaleyfi er föstudagurinn 26. mars og fyrsti kennsludagur eftir páskaleyfi er þriðjudagurinn 6. apríl.
 • 7. bekkur fer í Skólabúðirnar að Reykjum í Hrútafirði vikuna 10. – 21. maí.
 • Möppudagur verður föstudaginn 4. júní.
 • Útivistardagur verður mánudaginn 7. júní og Íþróttadagur verður þriðjudaginn 8. júní.
 • Afhending vitnisburðar fyrir 7. – 9. bekk og foreldraviðtöl eru miðvikudaginn 9. júní.  Viðtölin eru nemendastýrð, nemendur sýna foreldrum afrakstur vetrarins í sýnismöppu og á vitnisburði. Þá er einnig prófsýning fyrir 10. bekk.
 • Brautskráning 10. bekkjar er fimmtudaginn 10. júní. Þá er einnig prófsýning fyrir nemendur í 7. – 9. bekk.

Undir valmyndinni Skólinn -> Stefna skólans erum við að safna efni sem tengist stefnu skólans, þróun skólastarfsins og mati á skólastarfinu. Reykjavíkurborg hefur nýlega endurskoðað menntastefnu sína. Stefnan nefnist Látum draumana rætast og kom út á fyrri hluta ársins 2019. Fyrir höndum liggur það verkefni að endurskoða stefnu Laugalækjarskóla á grunni nýrrar menntastefnu og svo endurskoða mat á skólastarfinu í kjölfar stefnumótunarvinnunnar.

Efni sem tilheyrir skólanámskrá er bæði að finna undir valmyndinni Skólinn-Stefna skólans og svo undir valmyndinni Nám og kennsla. Þar má m.a. finna almennar áherslur í kennsluháttum, kennsluáætlanir í einstaka greinum, áherslur í námsmati og upplýsingar um valgreinar skólaársins. Þar má einnig finna stundafjölda í námsgreinum og tímasetningar á skóladeginum.

Með sínum aðgangi að Mentor.is geta nemendur og foreldrar séð allar helstu upplýsingar um stundatöflu hvers nemanda, ástundun hans, námsframvindu og upplýsingar um heimanám.

Í skólareglum Laugalækjarskóla má greina áherslur skólans hvað varðar nám, heilsu og hegðun. Einnig eru þar skýr viðurlög við reglubrotum. Sérstakar verklagsreglur skóla- og frístundasviðsfrístundasviðs tengjast skólareglunum.

Upplýsingar um stoðþjónustu skólans er að finna undir valmyndinni Stuðningur. Þar er er m.a. að finna umfjöllun um námsstuðning, heilsugæslu, nemendaverndarráð, sálfræðiþjónustu, áfallaráð, og náms- og starfsráðgjöf. Umfjöllun um einelti og áætlun gegn einelti er að finna á sérstakri síðu.

Laugalækjarskóli og Félagsmiðstöðin Laugó standa saman að nemendaráðum sem skipuleggja félagslíf skólans. Það samanstendur af reglulegu starfi á opnunartíma félagsmiðstöðvar og einstökum viðburðum þess utan.

Vakin er athygli á því að félagsmiðstöðin er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir Frístundamiðstöðina Kringlumýri.

Í valmyndinni Foreldrar er að finna upplýsingar um hvernig sækja skal um leyfi, foreldrafélag, bekkjarfulltrúa, viðbrögð við óveðri og fleira.

Í valmyndinni Skólinn -> Almennar upplýsingar -> Stjórnun má sjá nöfn stjórnenda skólans og netföng þeirra. Þar er einnig að finna skipurit skólans. Valmyndin Skólinn -> Almennar upplýsingar -> Starfsmenn inniheldur upplýsingar um alla starfsmenn skólans hverju sinni.

Ef lesandi óskar frekari upplýsinga um skólastarfið skólaárið 2020 – 2021 má hafasamband við okkur undirrituð.

Jón Páll Haraldsson skólastjóri og Sólveig Hrafnsdóttir aðstoðarskólastjóri.
(jon.pall.haraldsson@rvkskolar.is og solveig.hrafnsdottir@rvkskolar.is)